•  
  •  
  •  

 

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ПРИЕМ

 

Учебна 2022/2023 година 

 

Училищен план-прием за учебната 2022/2023 година на СУ "Гео Милев"

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 г. 

Система от правила за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Раднево  - утвърдена със Заповед №761/27.03.2018г. на кмета на Община Раднево

Заповед № 337/30.03.2022г.

 

Учебна 2021/2022 година

 

 

 

  • Прием VIII клас 2021/2022 година
 

 

Учебна 2020/2021 година

 

Учебна 2019/2020 година

 

Календар

 

Контакти