•  
  •  
  •  

 

 

Профил на купувача

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2019 ГОДИНА

ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ПО - СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И СХЕМА "УЧИЛИЩНО МЛЯКО"

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ДО СРЕДИЩНО УЧИЛИЩЕ СУ "ГЕО МИЛЕВ", ГР. РАДНЕВО ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ  ДО СУ "ГЕО МИЛЕВ", ГР. РАДНЕВО ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2018 ГОДИНА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА "РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ В СУ "ГЕО МИЛЕВ", ГР. РАДНЕВО"

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ДО СРЕДИЩНО УЧИЛИЩЕ СУ "ГЕО МИЛЕВ", ГР. РАДНЕВО ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ  ДО СУ "ГЕО МИЛЕВ", ГР. РАДНЕВО ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2017 ГОДИНА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  

ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕТО НА АКТУАЛИЗИРАНИТЕ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА "РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ В СУ "ГЕО МИЛЕВ", ГР. РАДНЕВО"

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ - 1

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ - 2

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2016 ГОДИНА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ - 1

 

Календар

 

Контакти