•  
  •  
  •  

 

 

История

На 18.12.1944 г. е издаден Указ № 64 на Министерство на просвещението за откриване на гимназия в с. Раднево. И така на 29.01.1945 г. се открива смесена гимназия с 9 паралелки и 353 ученика. Директор на смесената гимназия по това време е Иван Познишев.На 05.09.1950г. или пет години по-късно основното училище и гимназията се сливат в Единно смесено средно училище, а след това в Смесено средно училище. Успехите на средното училище се утвърждават, но от септември 1961г. то се оформя като основно училище до 8 клас. С обявяването на с. Раднево за град през 1964 г. и разширяването на комплекса "Марица - Изток" бързо се увеличава броя на населението, а оттам и броя на подрастващиет.


По настояване на местните органи на държавната власт на 15 април 1970г. със заповед на Министъра на Народната просвета, по това време Стефан Василев, се решава в град Раднево да се разкрие горен курс в II основно училище "Паисий Хилендарски". Така, през есента на 1970г.Средното политехническо училище започва с 2 паралелки горен курс - 70 ученика, а още на следващата година те се увеличават на 3 паралелки.


Директор на средното политехническо училище е Ташка Тенева, дългогодишна директорка на I основно училище, а след това на II основно училище. След пенсионирането на Ташка Тенева директор на Средното политехническо класно училище е иван Георгиев. През 1972г.започва строителството на 28 класно училище в града. Изграждането му завършва през1982г. и от 01.11.1982 г. в новата сграда се настаняват учениците от 31 паралелки от I до XI клас, от разделеното на 01.09.1982 г. на две Средно политехническо училище.Официалното откриване на новото Единно средно политехническо училище "Гео Милев" с директор анна Господинова и заместник директори Динка Каранджулова и Стойка Костова се извършва на 17.11.1983г. от Министъра на Народната просвета, тогава проф. Александър Фол. От 1983г. до 1989г. директор на ЕСПУ "Гео Милев" е госпожа Радка Колева, а от месец ноември 1991г. временно изпълняващ длъжността директор на СОУ "Гео Милев" е Стойка Костова. От 28.10.1992 г. до днес директор на Средно общообразователно училище “Гео Милев” е г-н Иван Пейчев.
Днес, учениците и учителите на СОУ “Гео Милев” продължават да пишат историята на най-голямото училище в Община Раднево.

 

Календар

 

Контакти