•  
  •  
  •  

 

 

Сигнали и жалби срещу педагогически специалисти и непедагогически персонал

в СУ "Гео Милев"

 

 

На главния вход: кутия за сигнали, корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др.

Адрес: гр. Раднево, ул. Георги Димитров 24

Работно време на канцеларията:
(8.00 ч. – 12.00 ч.) и (13.00 ч. – 17.00 ч)

Тел.: 0897881701, (0417) 82618 (директор)
Тел.: 0897881702 (канцелария)
Е-мейл: sourad@abv.bg

 

Сигнали и жалби срещу институцията

 

РУО - Стара Загора,

п.к. 6000

адрес: ул. Барейро 9,

тел.: 042/252129

Е-мейл: rio_stara_zagora@mon.bg

началник на РУО - Татяна Димитрова

тел.: 0879166222

сайт: https://ruo-sz.bg.

 

 

Календар

 

Контакти