•  
  •  
  •  

 

 

Учебна 2022/2023 година


Ще се проведе вътрешноучилищна квалификация на тема "Статут, права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според уредбата на ЗПУО", с лектор - адвокат Янко Янков,  от 10 до 13 август 2022 г. в Парк Хотел Мурите - Банско.

 

Учебна 2021/2022 година

 

Уважаеми родители - усложнена епидимична обстановка

Заповед 20/30.09.2021г. - ОРЕС IV  г клас

Заповед 21/30.09.2021г. - ОРЕС VIII a клас 

Заповед 26/01.10.2021г. - ОРЕС III б клас

Заповед 51/14.10.2021г. - ОРЕС IX б клас

План за действие при усложнена зимна обстановка в СУ "Гео Милев", гр. Раднево 

Училищна политика за превенция на тормоза и насилието сред учениците в СУ "Гео Милев"

Режим на обучение I – II клас

Режим на обучение III – IV клас

Заповед 185/17.01.2022г. ОРЕС – II в клас

Заповед 193/24.01.2022г. ОРЕС – III в клас

Заповед 201/25.01.2022г. ОРЕС (Обучение от разстояние в електронна среда)

Заповед 202/25.01.2022г. режим на обучение V – VII клас

Режим на обучение VIII – XII клас

Режим на обучение VII клас ЦОУП при ОРЕС

Режим на обучение V и  VI клас ЦОУП при ОРЕС

Режим на обучение III и  IV клас

Режим на обучение I и  II клас

Великден 2022г.

 

 

 

Учебна 2020/2021 година

 

График на класните ръководители за провеждане на часа на класа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка I - IV клас учебна – 2020/2021 година

 

График на класните ръководители за провеждане на часа на класа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка V - XII клас учебна –2020/2021 година

 

График за класните работи през втори учебен срок учебна 2020/2021 година

 

График за контролните работи през втори учебен срок учебна 2020/2021 година I - IV клас

 

График за контролните работи през втори учебен срок учебна 2020/2021 година V - XII клас

 

МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА:

 

 РАДНЕВО, СУ „ГЕО МИЛЕВ“ - ПОЛСКИ ГРАДЕЦ - РАДЕЦКИ - НОВОСЕЛЕЦ -  ПЕТ МОГИЛИ -  КОВАЧЕВО - РАДНЕВО, СУ „ГЕО МИЛЕВ“

РАДНЕВО, СУ „ГЕО МИЛЕВ“- ДИНЯ - ДАСКАЛ АТАНАСОВО - ТОПОЛЯНЕ - ТРЪНКОВО - КОВАЧ - ЗНАМЕНОСЕЦ - БЪЛГАРЕНЕ - РИСИМАНОВО - БЕЛИ БРЯГ - РАДНЕВО, СУ „ГЕО МИЛЕВ“

РАДНЕВО, СУ „ГЕО МИЛЕВ“ - БОГДАНОВО - ЛЮБЕНЕЦ - ЛЮБЕНОВА МАХАЛА - РАДНЕВО, СУ „ГЕО МИЛЕВ“

 

ВАЖНО

 

Уважаеми родители,

Към 24.11.2020 г. в СУ "Гео Милев" гр. Раднево няма болни ученици или учители от COVID-19.

Има четирима карантинирани ученици от РЗИ - контактни на болен близък. 38 ученици са с грипоподобни симптоми.

Моля, наблюдавайте вашите деца за симптоми на коронавирус, при поява на такива, се консултирайте с личен лекар. Не забравяйте да информирате класните ръководители своевременно.

Обучението за всички класове в момента е присъствено. Учебният процес е обезпечен с правоспособни учители.

Ние, учителите, молим да ни съдействате, като напомняте на децата да спазват установените мерки.

Бъдете здрави и вярвайте, че заедно можем да се справим!

Благодарим на всички родители за подкрепата!

 

Заповед на министъра на образованието и науката №РД 09-3310/18.11.2020 г. за носене на лични предпазни средства в час

 

Заповед №131/16.11.2020г.

 

Режим на обучение в СУ „Гео Милев“ гр. Раднево за учебна 2020/2021 година - Целодневна организация на учебния процес от 23.11.2020 година

 

 

Заповед № 5/15.09.2020 г.

 

УЧИЛИЩЕН МОДЕЛ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ГЕО МИЛЕВ“ ЗА РАБОТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯ НА COVID-19

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСНИТЕ СТАИ И СТАИТЕ НА ГРУПИТЕ ЗА ЦОУД ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

 

ГРАФИК ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАКУСКАТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I – IV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА

 

ГРАФИК ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБЕДНОТО ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ГРУПИТЕ ЗА ЦОУД ОТ I – VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА

 

Финансова подкрепа на родителите в условия на извънредно положение или извънредна епидемиологична обстановка

 

УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

 

 

 

 

 

 

Безопасно и безгрижно лято!!!

Важно за вас седмокласници и зрелостници

 

 Заповед - дати за провеждане на държавните зрелостни изпити

 

Заповед - дати за повеждане на изпитите от националните външни оценявания

Заповед №РД09-1035/12.05.2020 r.

Прием в СУ "Гео Милев", гр. Раднево - VIII клас през учебната 2020/2021 година

 

Витруална разходка в СУ "Гео Милев", гр. Раднево https://www.google.com/maps/place/%D0%A1%D0%A3+%22%D0%93%D0%B5%D0%BE+%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%22/@42.2919734,25.9396844,3a,75y,129.46h,78.64t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipObuaMgn0ZZHK3Y4ele2EfhqrIvZi69_OzjpIfE!2e10!7i9000!8i4500!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x74d16806749c9694!2z0KHQoyAi0JPQtdC-INCc0LjQu9C10LIi!8m2!3d42.292096!4d25.9406626!3m4!1s0x40a7df9971869f09:0x74d16806749c9694!8m2!3d42.292096!4d25.9406626

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за прием в първи клас за учебната 2020/2021 г.

 

Уважаеми родители,

 

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

•         Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

•         Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

•         Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;

•         Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

•         Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.

•         Насърчавайте детето да бъде активно.

•         Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.

•         Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ

•     Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.

•         Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

 

ИВАН ПЕЙЧЕВ

ДИРЕКТОР НА СУ „ГЕО МИЛЕВ“, ГР. РАДНЕВО

 

СУ "Гео Милев", участва в проекта "Обичам моето училище". Може да ни подкрепите на следните адреси:

http://lightsourcecharity.org/bg/project/geo-milev-radnevo/

https://www.facebook.com/LightSourceCharity/posts/2102901623258061

МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

  • РАДНЕВО, СУ „ГЕО МИЛЕВ“- ДИНЯ - ДАСКАЛ АТАНАСОВО - ТОПОЛЯНЕ - ТРЪНКОВО - КОВАЧ - ЗНАМЕНОСЕЦ - БЪЛГАРЕНЕ - РИСИМАНОВО - БЕЛИ БРЯГ - РАДНЕВО, СУ „ГЕО МИЛЕВ“
  • РАДНЕВО, СУ „ГЕО МИЛЕВ“ - БОГДАНОВО - ЛЮБЕНЕЦ - ЛЮБЕНОВА МАХАЛА - РАДНЕВО, СУ „ГЕО МИЛЕВ“
  •  РАДНЕВО, СУ „ГЕО МИЛЕВ“ - ПОЛСКИ ГРАДЕЦ - РАДЕЦКИ - НОВОСЕЛЕЦ -  ПЕТ МОГИЛИ -  КОВАЧЕВО - РАДНЕВО, СУ „ГЕО МИЛЕВ“

МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА:

График за провеждане на изпити с ученици самостоятелна форма на обучение IX- ХП клас, учебна 2017/2018 година сесия юни 2018 г.

/clients/65/files/files/GRAFIK_IZPITI.pdf

Календар

 

Контакти