•  
  •  
  •  

 

 

Информация и данни за контакт с Администратора:

наименование: СУ „Гео Милев“

ЕИК/Булстат: 000802406

адрес: гр. Раднево, ул. „Георги Димитров“ №24

телефон: 0897881702

ел. поща: sourad@abv.bg

Интеренет страница: http://sou-radnevo.idwebbg.com

 

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните:
Асоциация на длъжностните лица по защита на данните

име: Руслана Тонева

ел. поща: office@adpo.bg

тел.: 02/4920112

 

Данни за контакт с Комисията за защита на лични данни:

адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

ел. поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

Политика за поверителност - уебсайт

Политика за бисквитки

Заявление за упражняване на права

 

Календар

 

Контакти